Perikopa FJKM

TENY FANEVA 2014
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA DESAMBRA
MAHAZO ANTOKA AMIN'NY FAMONJENA NY MINO

 

07 Isaia 12, 1 - 6 Jao 6, 34 - 40 1 Jao 5, 10 - 15
14 Sal 62, 1 - 8 Jao 10, 22 - 30 2 Tes 2, 13 - 17
21 2 Sam 7, 18 - 21 Lio 1, 39 - 56 Tit 3, 3 - 7
25 Isaia 11, 10 - 16 Lio 2, 8 - 14 Heb 1, 1 - 6
28  Jer 31, 15 - 20  Mat 2, 13 - 18 Rom 8, 18 - 25