Perikopa FJKM

TENY FANEVA 2014
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA SEPTAMBRA
MITORY NY FAMONJENA NY MINO

 

07 Salamo 71, 14 - 24 Lioka 4, 42  - 44 1 kort 5, 1 - 11
14 I Tan 16, 23 - 27 Lioka 9, 1 - 6 I Kort 9, 13 - 18
21 Nah 2, 1 - 5 Mark 5, 18 - 20 Asa 13, 32 - 39
28 Isaia 52, 7 - 12 Mar 16, 14 - 18 Rom 19, 11 - 17