TENY FANEVA 2015
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA MARTSA
MIZAHA TOETRA NY FINOANTSIKA NY TOMPO

 

 

01 Gen 22, 1 - 14 Jao 4, 46 - 54 Heb 11, 17 - 19
08 Eks 20, 20 - 26 Lioka 22, 54 - 62 Jak 1, 1 - 4
15 Job 1, 13 - 22 Jao 6, 1 - 15 I Tim 2, 14 - 21
22 Zak 13, 7 - 9 Mat 7, 24 - 30 2 Kort 13, 5 - 10
 29 Sal 66, 8 - 12  Jao 12, 12 - 19  Rom 5, 1 - 5