TENY FANEVA 2015
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA APRILY
MANOME FIAINANA NY MINO NY TOMPO

 

 

05 Dan 12, 1 - 3 Jao 10, 1 - 10 Rom 5, 15 - 21
12 Mpits 4, 1 - 9 Jao 20, 11 - 19 Asa 2, 22 - 31
19 Sal 133, 1 - 2 Jao 3, 31 - 36 1 Tim 6, 11 - 16
26 Deot 30, 15 - 20 Jao 6, 47 - 59 Rom 8, 14 - 17