TENY FANEVA 2015
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA DESAMBRA
ANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO NY FINOANA

 

 

06 Isaia 60.1-3 Mat 15.29-31 Apok 5.1-14
13 Mpits 13.8-25 Mat 21.12-27 Rom 4.13-25
20 1 Tan 16.28-36 Liok 1.26-38 Fil 1.9-11
27 Isaia 9.1-6 Jao 1.14-18 Rom 11.33-36