TENY FANEVA 2015
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA FEBROARY
MAMPITOMBO NY FINOANTSIKA NY TENIN'ANDRIAMANITRA

 

 

01 Josoa 1, 1 - 9 Jao 20, 30 - 31 Rom 10, 16 - 21
08 Salamo 119, 97 - 104 Mark 4, 10 - 20 Asa 6, 1 - 7
15 Nehemia 8, 1 - 8 Liok 10, 38 - 42 I Tes 2, 13 - 16
22 Josoa 2, 12 - 17 Mat 4, 1 - 11 Asa 16, 1 - 5