TENY FANEVA 2015
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA JANOARY
FOTOTRY NY FINOANTSIKA NY TOMPO

 

04 Isaia 44, 6 - 11 Jao 1, 29 - 34 Heb 12, 1 - 3
11 Jos 24, 19 - 28 Mat 16, 13 - 19 1 Kort 2, 1 - 5
18 Deot 6, 4 - 9 Jao 15, 1 - 8 Rom 12, 3 - 8
25 I Mpanj 18, 36 - 39 Lio 17, 11 - 19 Efes 6, 21 - 24