Perikopa FJKM

TENY FANEVA 2014
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA JOLAY
HO AN'NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA

 

06 Gen 12, 1 - 5 Mat 2, 13 - 17 Galat 3, 6 - 9
13 Mika 4, 1 - 7 Liok 19, 1 - 10 Titosy 2, 6 - 15
20 Salamo 98, 1 - 3 Jao 12, 44 - 50 Apok 5, 6 - 10
27 Isaia 49, 1 - 6 Liok 3, 1 - 6 Asa 13, 44 - 46