Perikopa FJKM

TENY FANEVA 2014
« Ny fanantenana no namonjena ny mino » (Rom 8 :24a)

VOLANA APRILY
MAMONJY AMIN'NY FAHAFATESANA NY TOMPO

 

06 Ezek 18, 23 - 32 Mark 5, 35 - 43 Rom 6, 1 - 7
13 Sal 116, 1 - 9 Liok 19, 29 - 44 Asa 9, 36 - 43
20 Hos 13, 14 - 15 Lio 24, 1 - 12 1 Kort 15, 12 - 23
27 Isaia 25, 6 - 8 Liok 7, 11 - 17 Apok 21, 1 - 8