Toriteny sy fampianarana

1. FALY : vaovao mahafaly ny tenin'Andriamanitra, antsoina ihany koa hoe Filazantsara. 

2. MANKALAZA : miredona ny hoe Halleluoia, na andao hiara hankalaza. Tsy fihetsika amboarina fa vokatry ny fo. Tokony hiteraka fihetsem-po

3. MINO an'Andriamanitra : Ny toriteny avy amin'ny tenin'Andriamanitra no mampiorina ny finoana

 

Asa 13, 48 - Alahady 27 jolay 2014