Toriteny sy fampianarana

« Fa hoy ny Soratra masina :tsy ho menatra izay rehetra mino Azy » (Rom 10 :11-17)

Raha ny perikopa voalahatra teto amin’ny mofonaina nandritra ny volana septambra , tsy hisy intsony ny hitsanga-menatra hitory ny Filazantsaran’i Kristy araka ny fanambaran’i Paoly Apostoly eto hoe : « tsy ho menatra izay rehetra mino Azy « . Koa ny mpitory ny Filazantsara dia :

Olona afa-kenatra :

Mivantana ny fitenin’i Paoly Apostoly fa ny olona mpitory ny Filazantsara dia olona afa-kenatra . Nahoana ? Satria ny henatra rehetra efa nentin’i Kristy ny teo amin’ny hazo fijaliana ary nolevoniny teo amin’ny fasana . Efa resy ary afaka ny henatra , fa omeny antsika kosa ny fahasahiana hitory. Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika …fa aoka isika ho mpiombona ny fahoriana noho ny Filazantsara araka ny herin’ Andriamanitra (II Timoty 1 :8).

Olona miorina ao amin’i Kristy

« Tsy ho menatra izay rehetra mino Azy ». Izany hoe : ny fiorenana ao amin’i Kristy , ilay fehizoro indrindra no hany hanana hery sy fahefana amin’ny fampielezana ny Filazantsaran’ny famonjen’ Andriamanitra. Ny finoana an’i Jesoa Kristy , izany hoe : ny fatokiana Azy , ny fiankinana Aminy no hany hahalavorary ny asa fampielezana ny famonjen’ Andriamanitra . Koa ny mpitory tsy maintsy miorina ao amin’Ilay toriany sy itokiany dia i Kristy (Kol 2 :7).

Fanontaniana :

Nahoana isika no menatra raha mijoro amin’ny maha- kristiana ?

Birao Sekoly Alahady Foibe FJKM